«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

Απέχοντας λίγες μέρες από τις εκλογές πρώτου και δευτέρου βαθμού της Τ.Α. και με την εφαρμογή της απλής αναλογικής (πρώτη φορά στα χρονικά) μέσω του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» να αποτελεί την κυρίαρχη αλλαγή, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τους εκπροσώπους τους στα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.

Το ερώτημα που γεννάται αφορά τα κριτήρια της επιλογής αυτής, αλλά και ποια είναι τα εχέγγυα του κάθε υποψηφίου προκειμένου να καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες των ψηφοφόρων του αλλά και τις απαιτήσεις της εποχής. Οι ζυμώσεις προεκλογικά πολλές, σε σημείο αρκετές φορές να κουράζουν τους πολίτες, που αποζητούν πλέον ρεαλιστικές προτάσεις δίχως υποσχέσεις προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα που βιώνουν.

Διακριτοί ρόλοι αλλά και συνεργασία με το κεντρικό κράτος, πάταξη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και μείωση της πολυνομίας, λειτουργία δομών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με επίκεντρο τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες, σύγχρονη αρχιτεκτονική σε δημόσιους χώρους ώστε να αναδεικνύονται οι ομορφιές κάθε τόπου, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαδημοτικές συνεργασίες όμορων Δήμων, αξιοποίηση, επιβράβευση και συνεχής επιμόρφωση του υπαλληλικού προσωπικού. Ακόμη, η διαχείριση των απορριμμάτων και ο στρατηγικός στόχος της ανακύκλωσης ως σημείο αναφοράς για τους ΟΤΑ, η διεκδίκηση έργων, μέτρων και δράσεων από την Ε.Ε., με έμφαση στην καινοτομία, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των Δήμων στα πλαίσια της Περιφερειακής συνεργασίας.

Αναπτυξιακή προοπτική, εξωστρεφής προσανατολισμός, ευρωπαϊκή κατεύθυνση και ευθυγράμμιση των προγραμμάτων ως αναπτυξιακά εργαλεία με τις κατά περίπτωση ανάγκες και την ιδιαιτερότητα του κάθε Δήμου. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα μπορούν να δώσουν λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα, η πράσινη ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν τις βάσεις ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις πόλεις μας..

Οι κλυδωνισμοί που επήλθαν στην ελληνική οικονομία και επηρέασαν σαφέστατα τους ΟΤΑ, πρέπει να καμφθούν με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επενδύσεων, όχι με επιπρόσθετες περικοπές.

Προϋπόθεση μιας σύγχρονης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αφενός η διαχειριστική επάρκεια και η οικονομική αυτοτέλεια και αφετέρου η καταλληλόλητα των προσώπων, που διαχειρίζονται τις τύχες της. Επιβάλλεται οι αιρετοί να έχουν γνώσεις, ικανότητες και καινοτόμες ιδέες, αλλά και να αγαπάνε τον τόπο τους, τόσο αυτονόητο και τόσο σπάνιο στις μέρες μας.

Άρθρο του Βασίλη Κανούση. Δημοσιογράφου & υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Κηφισιάς με τον Νίκο Χιωτάκη