ΕΡΓΑΣΙΑ

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα του LifeStyleOptions.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού:

Ε: hr@lifestyleoptions.gr

* Σε περίπτωση αποστολής CV με e-mail, παρακαλούμε να είναι σε format .doc ή .pdf