ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ο κορονοϊός προκάλεσε μεταβολές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου. Ένας τομέας που επηρεάστηκε σημαντικά είναι ο εκπαιδευτικός. Με το κλείσιμο των σχολείων δημιουργήθηκε το πρόβλημα συνέχισης ή κάλυψης των ωρών διδασκαλίας.

Το πρώτο πρόβλημα που η χώρα ήρθε αντιμέτωπη είναι το μειωμένο τεχνολογικό υπόβαθρο, κυρίως σε εξοπλισμό, σε συνάρτηση με την πολυετή ύφεση και λιτότητα που βίωσε η χώρα και τα μειωμένα κονδύλια στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα το κράτος έπρεπε να αντιμετωπίσει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό των εμπλεκομένων, τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών. Η πλειονότητα των μαθητών, ωστόσο, παρά τη μη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, ως ένα πρωτοφανές φαινόμενο, ανταπεξήλθαν άμεσα στην νέα πρόκληση, λόγω της εξοικείωσης τους στις νέες τεχνολογίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως οι καθηγητές, ιδιαιτέρως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, καθυστέρησαν ή δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στο ζητούμενο. Αυτό προκάλεσε σύγχυση και στους μαθητές και στους καθηγητές.

Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και η πιθανή μη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία επέφερε κοινωνικές ανισότητες.

Την σημαντικότερη κοινωνική ανισότητα που δημιουργείται, αποτελεί η μη πρόσβαση, ενός μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οικονομικά ζητήματα, κυρίως, αλλά και ζητήματα άλλου είδους, όπως γεωγραφικοί παράγοντες και η άγνοια των νέων τεχνολογικών δεδομένων ενισχύουν την ανισότητα. Αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών να διαφέρει και να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Τα παιδιά που, λόγω οικονομικών ή τεχνολογικών δυσκολιών, δεν έχουν καταφέρει να συμμετέχουν, έγκαιρα ή καθόλου, στα ηλεκτρονικά μαθήματα, παρουσιάζουν ελλείψεις σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδό τους είναι χαμηλό σε σχέση με των υπολοίπων. Όταν επιστρέψουν όλα στην κανονικότητα και στην πραγματική αίθουσα, οι καθηγητές θα έρθουν αντιμέτωποι με την κάλυψη και αναπλήρωση της ύλης σε μαθητές που δεν κατάφεραν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική τάξη.

Η πανδημία, η οποία βιώνουμε, έφερε νέες πραγματικότητες και προβλήματα στην ζωή μας. Όμως οι ενέργειες που έγιναν από τους κρατικούς φορείς σε σύντομο χρονικό διάστημα και η άμεση αντιμετώπιση των καταστάσεων, είχε θετικό πρόσημο.

Η Χριστίνα Τσάκωνα είναι μαθήτρια της Α’ Λυκείου