ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ GAZPROM ΣΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ

Τέλος εποχής για τη ρωσική Gazprom στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της «Προμηθέας Gas» από την «Πυρσός Συμμετοχών». Η τελευταία είναι εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου και συμμετείχε με 50% στην «Προμηθέας Gas», Το άλλο 50% ανήκε στη θυγατρική του ρωσικού ομίλου, την Gazexport.

Το διαζύγιο

Είχε προηγηθεί η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου με τους εκπροσώπους της ρωσικής θυγατρικής εταιρείας για τη λύση της εταιρικής τους σχέσης.

Μία σχέση που κρατά περί τις τρεις δεκαετίες από όταν ουσιαστικά πρωτοεισήχθη το φυσικό αέριο.

Η απόφαση για τη λύση της εταιρικής σχέσης είχε ληφθεί πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον όμιλο Κοπελούζο να μειώνει την έκθεση του στις ρωσικές επενδύσεις.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η απόκτηση του μεριδίου των Ρώσων από τον όμιλο Κοπελούζο πέρασε από την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με ανακοίνωσή της έκανε γνωστά τα εξής:

«Σε συνεδρίαση του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 22 Φεβρουαρίου 2022 (Απόφαση 809/2023), αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.»

Οι αγορές που εξετάστηκαν για το αν υπάρχει επίπτωση από την εξαγορά είναι, σύμφωνα με την Αρχή Ανταγωνισμού: «α) Αγορά πρωτογενούς προμήθειας φυσικού αερίου, β) Αγορά λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, γ) Αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δ) Αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ε) Αγορά κατασκευής έργων και στ) Αγορά κτηματομεσιτικών υπηρεσιών».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Στην συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές)».

Και καταλήγει στην ανακοίνωση της: «Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει την κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Πηγή: ot.gr