ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ: «Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»

ÁÈÇÍÁ-Åðßôéìç äéäÜêôùñ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí áíáãïñåýèçêå ç êáèçãÞôñéá ÂõæáíôéíÞò Éóôïñßáò, ÅëÝíç Ãëýêáôæç-ÁñâåëÝñ, óå ôåëåôÞ ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ óôç ÌåãÜëç Áßèïõóá ôùí Ðñïðõëáßùí.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι δώρο για την Ελλάδα υποστηρίζει η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ στο podcast – Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη.

Δεν νιώθει ευπαθής ομάδα, στα 93 της, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Συνεχίζει να γράφει και να μεταφράζει, ακολουθώντας τη ρήση του Σωκράτη «Μουσική ποιεί και εργάζου». Πιστεύει ότι κάθε καταστροφή κρύβει μια θετική πτυχή και ελπίζει ότι η περιπέτεια αυτή θα ενισχύσει την αλληλεγγύη και όχι την αλαζονεία.

Όπως η ίδια λέει, ο Μητσοτάκης φέρεται αυτή τη στιγμή σαν πατριώτης – σαν γνώστης των πραγμάτων και σαν υπεύθυνος μιας ομάδας υπεύθυνης. “Δεν μπορούσαμε ίσως να βρούμε καλύτερο ηγέτη”, συμπληρώνει. Και εξαίρει τον πρωθυπουργό για την επιλογή του Σωτήρη Τσιόδρα “προβλέποντας” ότι σε μερικά χρόνια η ευχή για τα παιδιά θα είναι “να γίνεις σαν τον Τσιόδρα”.

Θετικά πάντως κρίνει και την συναινετική στάση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας όμως ότι εξαιτίας αυτής της στάσης, έχει μείνει μόνος του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η διακεκριμένη ιστορικός – 94 ετών σήμερα – αντιδρά πάντως σε όσους την κατατάσσουν στις ευπαθείς ομάδες γιατί έτσι για πρώτη φορά βιώνει περιορισμούς με βάση την ηλικία της.

Πηγή: marketnews.gr

10
10