ΣΤΗΝ DIMAND ΤΟ PROJECT ΤΩΝ 80,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στην Dimand καταλήγει τελικά ο διαγωνισμός που αφορά την στέγαση των νέων Δικαστηρίων στον Πειραιά, ένα έργο ύψους 80,9 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει περάσει από χίλια κύματα στο πιο μακρινό αλλά και πιο πρόσφατο παρελθόν.

Κατόπιν της σχετικής συνεδρίασης του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της ένστασης που είχε κατατεθεί από τον έτερο διεκδικητή, την “Golden Horizon Athens Investments“, εταιρεία η οποία συνδέεται με ισραηλινά κεφάλαια.

Με την ίδια, ομόφωνη, απόφαση, το Ταμείο κατακυρώνει τελικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την αγορά του ακινήτου προς στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά, με ποσό ύψους 80,9 εκατ. ευρώ στην εταιρεία “Ηub 204”, η οποία συνδέεται με την Dimand.

Η πρόταση της Dimand αφορά το «ακίνητο Δασκαλάκη», το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα πρώην ακίνητα της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος και έχει επιφάνεια 17.000 τ.μ. (εντός του οποίου βρίσκεται κτίσμα 4.400 τ.μ.), ενώ υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής νέου κτιρίου γραφείων υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών συνολικής επιφάνειας περί τα 36.000 τ.μ..

Από την πλευρά της, η “Golden Horizon” είχε προτείνει το παλιό κτίριο της πρώην καπνοβιομηχανίας Κεράνη, το οποίο αποκτήθηκε πριν από μία τετραετία στο πλαίσιο διαδικασίας πλειστηριασμού, με συνολική επιφάνεια περί τα 30.000 τ.μ. και με βάση το σχεδιασμό θα περνούσε από εκτεταμένη ανακατασκευή ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το διαγωνισμό και να παραδοθεί «με το κλειδί στοχέρι».

Στα ζητήματα που έθεσε η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού ήταν, μεταξύ άλλων, θέματα μετακίνησης, ασφάλειας και φωτισμού του κτιρίου της πρώην καπνοβιομηχανίας Κεράνη καθώς και το θέμα των θέσεων στάθμευσης, για τους οποίους είχε μεν προβλεφθεί λύση στην οροφή του κτιρίου, ωστόσο αυτή κρίθηκε ως μη λειτουργική.

Στην απόφασή του το δ.σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. υιοθέτησε την άποψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, οι οποίες αφορούν στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στο προσφερόμενο ακίνητο, καθώς και στην ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση των μεταγωγικών οχημάτων, όχι όμως και τις απόψεις της Επιτροπής για τα θέματα φωτισμού του προσφερόμενου ακινήτου.

Το έργο της στέγασης των δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά συζητείται τις τελευταίες δύο δεκαετίες και πλέον στο λιμάνι και πλέον με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, από τα κεφάλαια των 80,95 εκατ. ευρώ που προβλέπονται, 63,8 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 17,144 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν ο δεύτερος κατά σειρά που προκηρύχθηκε μέσα στο 2022, δεδομένου ότι ο πρώτος κηρύχθηκε άγονος λόγω διαφόρων θεμάτων σε σχέση με τους όρους της προκήρυξης.

Πηγή: newmoney.gr