Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ CAPITAL MARITIME

Η πρωτοφανής κρίση στις αλλαγές πληρωμάτων που προκάλεσε η πανδημία, οι προκλήσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και η ασφάλεια της ζωής τη θάλασσα ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στο 11th Annual Operational Excellence in Shipping Forum της Capital Link, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται διαδικτυακά.

Η εξομάλυνση της κατάστασης στις αλλαγές πληρωμάτων είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, τονίσθηκε στο συνέδριο και απαιτεί συντονισμό πολλών διεθνών και εθνικών οργανισμών, αλλά και των πλοιοκτητών, των ναυλωτών και άλλων εμπλεκομένων μερών.

Την ίδια στιγμή, στο συνέδριο τονίστηκε ότι η πρόσφατη κρίση στην Ινδία δημιούργησε επιπλέον προβλήματα και ανέδειξε τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Στην ασφάλεια των πληρωμάτων στις συνθήκες ζωής των ναυτικών στην εποχή της πανδημίας αλλά και στις προτεραιότητες της Capital Maritime στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρθηκε ο Capt. Παναγιώτης Δρόσος Chief Operating Officer – της Capital Maritime.

Ο Capt Δρόσος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στην στην Capital Maritιme το ανθρώπινο στοιχείο θεωρείται θεμελιώδης πυλώνας της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μονίμως η εταιρεία διερευνά συνεχώς τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια των πληρωμάτων και η ασφαλής πλοήγηση στη θάλασσα. Επιδιώκουμε τόνισε ο κ. Δρόσος να διασφαλίσουμε και ταυτόχρονα να προωθήσουμε την ψυχική, σωματική και υλική ευημερία των ανθρώπων μας στο πλοίο και στην ξηρά αλλά και των οικογενειών τους, σε αυτούς τους καιρούς που κυριαρχεί η αβεβαιότητα.

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της Capital Maritime αναφέρθηκε στην άνευ προηγουμένου κατάσταση που βίωσαν 400.000 ναυτικοί από όλο τον κόσμο που εγκλωβίστηκαν λόγω της πανδημίας στα πλοία και συνέχισαν να εργάζονται χωρίς να μπορούν να αντικατασταθούν, λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που έλαβαν οι κυβερνήσεις. Η ναυτιλία αντιμετώπισε την βαθύτερη κρίση αλλαγής πληρώματος που απείλησε το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια στη θάλασσα, σημείωσε .

Ο Capt Δρόσος συμπλήρωσε ότι συνεχιζόμενα προβλήματα και εμπόδια στις αλλαγές πληρωμάτων είναι η μεγαλύτερη επιχειρησιακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι θετικό ότι όλο και πιο πολύ αναγνωρίζεται διεθνώς ότι η υπηρεσία των ναυτικών στα πλοία δεν μπορεί να επεκτείνεται επ’ αόριστον και ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι μη βιώσιμη. Τέτοιες ανησυχίες διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), ένθερμο υποστηρικτή της ευημερίας των ναυτικών, σε εργασίες που έγιναν και αφορούν θέματα όπως η κόπωση, η δίκαιη μεταχείριση και οι αμοιβές των πληρωμάτων.

Πράγματι, τόνισε ο ομιλητής τα περισσότερα στοιχεία των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (Ατζέντα του 2030) μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με έναν βιώσιμο τομέα μεταφορών που θα υποστηρίζει το παγκόσμιο εμπόριο, διευκολύνοντας την παγκόσμια οικονομία, αλλά κυρίως διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ευημερία των ναυτικών, που είναι η κύρια συνιστώσα της ύπαρξης του.

Η αναγνώρισης των ναυτικών ως «βασικών εργαζομένων» απαιτεί την σαφή υποστήριξη από όλα τα εμπλεκόμενα ά μέρη, ιδίως τις κυβερνήσεις και είναι καταλύτης για να επιλυθεί η κρίση στις αλλαγές πληρωμάτων και να μείνει στη συνέχεια χώρος και χρόνος για άλλα μακροπρόθεσμα σχέδια και επιδιώξεις.

Πηγή: ot.gr