ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΠΕΡΟΥ: «Η SCRINIUM ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΥΤΙΚ»

Η Scrinium είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τις υπηρεσίες υγείας. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017 από μια ομάδα στελεχών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου με μεγάλη εμπειρία σε τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς, χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η κ. Αντζελα Μπέρου, Ιδρυτικό Μέλος και Managing Partner της Scrinium, μας ανέφερε σχετικά με στόχους, την ανάπτυξη και τις προοπτικές της εταιρίας: «Η Scrinium είναι μια εταιρεία μπουτίκ που δημιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες».

Έχει τρεις βασικούς πυλώνες δράσης:

Τις ασφαλιστικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις
Τις υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (Financial planning)
Τις υπηρεσίες υγείας.

Καθένας από ένας από τους τρεις τομείς λειτουργεί και αναπτύσσεται αυτόνομα χτίζοντας τις ισχυρές συνέργειες για τους πελάτες της.

Είμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση που απολαμβάνει η Scrinium καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει επιλεγεί τόσο ως συνεργάτης από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όσο και ως πάροχος ποιοτικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ήδη στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και πλήθος ευχαριστημένων ιδιωτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Η Scrinium έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κάθε είδους κινδύνου (προσωπικού ή επιχειρηματικού). Η διαφοροποίησή της έγκειται στην ανεξαρτησία της. Δεν πουλά ασφαλιστικά προϊόντα. Κάθε πελάτης της είναι μοναδικός και έτσι τον αντιμετωπίζει. Αναλύει προσεκτικά κάθε ανάγκη του και σχεδιάζει εξατομικευμένες προτάσεις – λύσεις για την κάλυψή του .

Μέσω της συνεργασίας της με Ασφαλιστικές Εταιρίες, Μεσίτες Ασφαλίσεων καθώς και συνδικάτα των Lloyds είναι σε θέση να προσφέρει της πελάτες της ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στην Ελληνική όσο και τη Διεθνή αγορά.

Μερικά παραδείγματα ασφαλιστικών καλύψεων που προσφέρει:

• Ασφάλιση Έργων Τέχνης
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση
• Ναυτιλία
• Μεταφορές
• Ασφάλιση Πιστώσεων
• Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
• Ομαδικές καλύψεις
• Ασφάλιση Ζωής, Υγείας, Περιουσίας
• Ασφάλιση Οχημάτων
• Κάλυψη ειδικών κινδύνων

Η εταιρία προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες συνθήκες λειτουργεί την πλατφόρμα e-scrinium (www.e-scrinium.com) μέσω της οποίας οποιοσδήποτε από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου του, μπορεί με μερικά μόνο click στην οθόνη του υπολογιστή του να φτιάξει το δικό του ασφαλιστήριο (online & relatime) με όποιοες καλύψεις επιθυμεί, να συγκρίνει τις τιμές όλων των ασφαλιστικών εταιριών, να πειραματιστεί με αλλαγές και αφού καταλήξει και εφόσον το επιθυμεί να αγοράσει το συμβόλαιο, να το εκτυπώσει και να το έχει στη διάθεσή του με μια διαδικασία που συνολικά δεν ξεπερνάει τα λίγα λεπτά της ώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία συνεχίζει μια οικογενειακή παράδοση περισσότερων των 80 ετών, στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας, γεγονός που προσθέτει στη Scrinium συσσωρευμένη εμπειρία αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ιδιαίτερα αυξημένο αίσθημα ευθύνης για την συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Υπηρεσίες Υγείας

Η Scrinium έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς έχει αναλάβει και υλοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια έργα για μεγάλους ιδιωτικούς φορείς του χώρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συνεργαστεί με επιτυχία με ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία και εξειδικευμένες μονάδες υγείας εμπλεκόμενοι ως Σύμβουλοι της Διοίκησης ή/και αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη και λειτουργία τμημάτων ή διευθύνσεων.

Ορισμένοι από της τομείς δράσης της :
Ανάληψη Διοίκησης (συνολικά ή σε συνεργασία με υφιστάμενες δομές)

Διεύθυνση Λειτουργιών (ανάλυση διαδικασιών, restructuring, διαχείριση κόστους κλπ)
Επιχειρηματική Ανάπτυξη (marketing, δημιουργία και διοίκηση μονάδων και δικτύων πωλήσεων κλπ)
Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών (σε συνεργασία με παρόχους υγείας και ασφαλιστικές εταιρίες)

Η Scrinium από το 2018, έχει αναπτύξει το brand “I.H.S. – Innovative Health Services” που σε συνεργασία με επιλεγμένους φορείς του κλάδου της ιδιωτικής υγείας, έχει στόχο να προσφέρει ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες σε ομάδες ανθρώπων που για διάφορους λόγους (ηλικία, κατάσταση υγείας, εξειδικευμένη ανάγκη κλπ) δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια της αγοράς.

Ως παραδείγματα προϊόντων και υπηρεσιών της I.H.S. μπορούμε να αναφέρουμε:

  • Προγράμματα κάλυψης συμμετοχής ασφαλισμένου για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων
  • Συνδυαστικά προγράμματα κάλυψης συμμετοχής / απαλλαγής ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο δευτεροβάθμιας περίθαλψης
  • Προγράμματα ειδικής τιμολόγησης για θέματα εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF)
  • Προγράμματα ειδικής τιμολόγησης για θέματα νοσηλείας κατ’οίκον
  • Προγράμματα κάλυψης ειδικών θεμάτων υγείας
  • Προγράμματα αισθητικής / κοσμητικής ιατρικής

Στόχος της εταιρείας είναι η σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων με της πελάτες της, γι αυτό και κάθε συνεργασία αποτελει για εμάς ξεχωριστή περίπτωση για την οποία αναπτύσσονται οι κατάλληλες μοναδικές λύσεις.

Σε ότι αφορά της στόχους της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη μέσω στρατηγικών συνεργασιών στην Ελλάδα καθώς και η επέκταση της δραστηριότητας στο εξωτερικό μέσω της ίδρυσης νέων γραφείων.

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Σχειδιασμού (Financial Planning)

Τα στελέχη της Scrinium έχουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της αποταμίευσης. Προερχόμενα από τον χώρο του Private Banking και του Asset Management σε συνεργασία με εξειδικευμένους διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, αναλύουν τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών, πραγματοποιούν εκτίμηση διαφόρων μορφών κινδύνου, και καταλήγουν στην σύνταξη έκθεσης χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για την κάλυψη των αναγκών και την επίτευξη των στόχων.

Τονίζεται ότι η Scrinium ΔΕΝ διαχειρίζεται κεφάλαια πελατών, ούτε λειτουργεί ως broker / trader σε δομημένες ή μη χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές, πλατφόρμες ή προϊόντα. Αποκλειστικός ρόλος της εταιρίας είναι όπως αναφέρεται και παραπάνω, η κατόπιν μελέτης και ανάλυσης σύνταξη έκθεσης χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για την επίτευξη των στόχων των πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Scrinium και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της μπορεί να δείτε στις ιστοσελίδες της:

www.scrinium.gr

www.e-scrinium.com

www.ihshellas.com

info@scrinium.gr
210-7105777