ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η OPEL ΕΛΛΑΣ

H μητρική Opel έχει εξαγοραστεί από τον γαλλικό όμιλο PSA Peugeot Citroen, με τον οποίο ο όμιλος Συγγελίδη έχει παλαιές και ιδιαίτερα στενές εμπορικές σχέσεις

Την έγκριση της εξαγοράς της Opel Ελλάς από τον όμιλο Συγγελίδη παρείχε η Επιτροπή Ανταγωνισμού έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς της.

Η Επιτροπή θεωρεί πως με την απόκτηση από τον κ. Γεώργιο Συγγελίδη του 100% μετοχικού κεφαλαίου της Opel Ελλάς, διά της οποίας ο υιός του Πολυχρόνης Συγγελίδης αποκτά εμμέσως τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης εταιρίας, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Οι τελευταίες είναι η ευρύτερη αγορά εισαγωγής, διανομής και εμπορίας επιβατηγών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

Πηγή: thepaper.gr