υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΔ: ΤΟ 2022 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

by

Πολιτική Ακαδημία της ΝΔ με θέμα την πρόοδο στην ψηφιοποίηση του κρατικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκε με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο…