ποσοστό

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «HOLDING M. SEHNAOUI SAL»

By

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού της θυγατρικής της «Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ» («ΤΠΚ») προς την εταιρεία «Holding M. Sehnaoui SAL» («HMS») έναντι τιμήματος 3,2 εκατ….

Read More