A JEWEL MADE IN GREECE

«A JEWEL MADE IN GREECE» (Β΄ΜΕΡΟΣ)

By

Σε προηγούμενο άρθρο, σας παρουσιάσαμε μερικές δημιουργίες που θα δείτε στην έκθεση «A JEWEL MADE IN GREECE». Σήμερα, θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους εκθέτες….

Read More